LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 5. Zásadná pripomienka k čl. 1 § 4 ods. 2, písm. b):
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje vyjasniť v Návrhu, čo sa má rozumieť pod pojmom "adresa pobytu" alebo nahradiť tento pojem „kontaktnou adresou“.

Odôvodnenie: 
Adresa trvalého pobytu je citlivý údaj a v prípade osôb zo zahraničia často naráža na nepochopenie. Kontaktná adresa sa javí ako najpraktickejšie riešenie.