LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 4. Zásadná pripomienka k §2 – vloženie nového odsek 4
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje novým ods.4 uviesť, že  partnerom verejného sektora nie je Združenie

Odôvodnenie: 
Združenia nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti podľa § 829 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, pretože nemajú právnu subjektivitu.