LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k: 1. Zásadná pripomienka k §2, odsek 1, písmeno b)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
RÚZ navrhuje zvážiť, či vzhľadom na rozsiahlu agendu registrácie je vhodným registrujúcim orgánom Okresný súd Žilina, prípadne určiť iný orgán verejnej moci.