LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 2
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. V § 2 ods. 1 písm. c) v prvom bode odporúčame doplniť za slová "štátneho rozpočtu" slová "rozpočtu štátneho fondu, rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie" a za slovom "celku" doplniť slová "alebo rozpočtu právnickej osoby vzniknutej zákonom". 

2. V § 2 ods. 1 písm. c) v druhom bode odporúčame za slovo "inštitúcie" doplniť slová "právnickej osoby zriadenej zákonom".