LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. XII
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
14. V prvom bode § 6a ods. 3 upozorňujeme na to, že konanie v zhode je pojem z Obchodného zákonníka a týka sa právnických osôb, pričom podľa návrhu sa má uplatňovať aj na fyzické osoby – podnikateľov a združenia majetku, ktoré nemusia byť vždy právnickými osobami. Je preto na zváženie, či namiesto konania v zhode nepoužiť v danom ustanovení všeobecnejšie vymedzenie napr. o spoločnom postupe.