LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. IX
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
13. V prvom bode § 4a odporúčame doplniť rovnakú výnimku, aká je aj v iných článkoch, pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je subjektom verejnej správy, keďže poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sú aj ambulancie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.