LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
12. § 10 ods. 5 odporúčame vzhľadom na jeho zmätočnosť preformulovať, resp. vypustiť. V jeho znení sa zavádza nový druh dokumentu – oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod, ktorého prílohou má byť verifikačný dokument, hoci práve verifikačným dokumentom sa preukazuje overenie identifikácie konečného užívateľa výhod.  Nie je zrejmý ani výraz „inak“ pri zmene konečného užívateľa výhod – keďže ide o zmenu zapísaného údaju, oprávnená osoba má vždy postupovať podľa § 9; nie je zrejmé, kedy bude môcť postupovať „inak“ a v čom vlastne bude postupovať „inak“, ak výsledkom bude vždy len oznámenie registrujúcemu orgánu o zmene konečného užívateľa výhod.