LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
11. Odsek 4 v § 10 odporúčame presunúť do § 5 ako odsek 4, keďže ide o vymedzenie obsahu verifikačného dokumentu, teda prílohy k návrhu na zápis.