LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
8. K § 3 ods. 2 – v kontexte pripravovanej transpozície smernice 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (čl. 30 ods. 8) môže byť navrhovaná právna fikcia problematická z hľadiska starostlivosti povinnej osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. vo vzťahu ku klientovi, ako aj z hľadiska činnosti finančnej spravodajskej jednotky podľa tohto zákona.