LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
7. V § 3 ods. 1 odporúčame slovo „aj“ ako nadbytočné vypustiť (evokuje to ako keby sa údaje mali zverejňovať dvojakým spôsobom), resp. celú vetu odporúčame preformulovať, napr. „Údaje v registri sa sprístupňujú v štruktúrovanej podobe, ktorá umožňuje...“.