LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
5. V § 2 ods. 1 písm. d) odporúčame prehodnotiť zvolenú terminológiu – v kontexte toho, čo je úlohou oprávnenej osoby podľa predloženého návrhu zákona nejde ani tak o výkon nejakých oprávnení ako skôr o identifikáciu a verifikáciu údajov o konečnom užívateľovi výhod. Obsahovej náplni činnosti týchto osôb by mala zodpovedať aj terminológia, preto odporúčame tieto osoby namiesto oprávnených nazvať napr. verifikačnými, overujúcimi osobami alebo podobne.