LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. I
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
4. V § 2 ods. 1 odporúčame vypustiť písmeno a), keďže vymedzenie registra ako informačného systému verejnej správy a ustanovenie jeho správcu a prevádzkovateľa, nie je vymedzením pojmu; obsahovo patrí toto ustanovenie do § 3 ods. 1.