LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. V osobitných článkoch sa navrhuje, aby osoby mohli nadobúdať majetok, prijímať verejné prostriedky, atď., ak sú partnermi verejného sektora. Navrhujeme túto skutočnosť vo všetkých článkoch legislatívne zdôrazniť slovným spojením „len vtedy“.