LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: §7 ods. 3
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Na základe odporúčania na zavedenie legislatívnej skratky (viď predchádzajúcu pripomienku), odporúčame ustanovenie preformulovať nasledove:
"Zápis je účinný v deň nasledujúci po jeho vykonaní."