LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: §6 ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame zaviesť legislatívnu skratku nasledovne:
") Registrujúci orgán pred zápisom údajov do registra, zápisom zmeny zapísaných údajov a výmazom zapísaných údajov (ďalej len „záspis“)  preverí, či..."