LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: celému návrhu
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
-dovoľujeme si poukázať na skutočnosť, že predkladateľ v úvode jednotlivých článkov návrhu zákona nedôsledne rozlišuje, či ide o zmenu, doplnenie, resp. zmenu a doplnenie novelizovaných zákonov.