LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: §5 ods.5
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame predmetné ustanovenie preformulovať nasledovne:
"Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé údaje doložené verifikačným dokumentom spolu s čestným vyhlásením, že jeho obsah zodpovedá skutočnému stavu. "