LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 20 - K Čl. XII bod 1. - § 6a ods. 3
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme bližšie špecifikovať definíciu.
Nie je zrejmé, z čoho a akým spôsobom sa bude vychádzať pri posudzovaní „konajúcou v zhode“ navrhujeme odkaz resp. definovanie „konanie v zhode“.