LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 19 - K Čl. XII bod 1. - § 6a ods. 1 písm. c) bod 4.
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme bližšie špecifikovať definíciu.
Pojmy „okruh osôb“ a „významný prospech“ sú vágne pojmy. Text ustanovenia zavádza prílišné nejasnosti už vo vyššie ako tak exaktných definíciách. Je potrebné doplniť kvantitatívne vymedzenie.