LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 18 - K Čl. XII bod 1. - § 6a ods. 1 písm. c)
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme bližšie špecifikovať definíciu.
V praxi ich môže byť súčasne viac, ktorí spĺňajú kritéria. Je potrebné určiť či by následne mali byť potom všetci označení ako koneční užívatelia výhod.