LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 17 - K Čl. XII bod 1. - § 6a ods. 1 písm. b)
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme bližšie špecifikovať definíciu.
Toto je mimoriadne nejasné, z definície nevyplýva ako sa vysporiadať napríklad s rodinnými príslušníkmi FO podnikateľa. V praxi bude veľmi náročné na základe takéhoto právneho základu identifikovať konečného užívateľa výhod ako osobu, ktorá má prospech najmenej 25% hospodárskeho prospechu z podnikania FO podnikateľa.