LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 15 - K Čl. I - § 12 ods. 4 a 5
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť ručenie pre banky a pobočky zahraničných bánk.
Žiadame vypustiť ručenie v prípade bánk a pobočiek zahraničných bánk. V prípade ak by sa ručenie malo vzťahovať na banky, odporúčame preveriť u Európskej centrálnej banky, či európske predpisy umožňujú takýto spôsob ručenia. V prípade kladnej odpovede je potrebné vyriešiť otázky účtovania takéhoto zákonného ručenia (vrátane implikácií na úverovú angažovanosť).
Je určené, že pri ukladaní pokút sa postupuje podľa § 102 CSP o ukladaní poriadkových opatrení. Navrhujeme zároveň stanoviť podľa akých predpisov bude súd postupovať pri posudzovaní ručenia.