LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 14 - K Čl. I - § 11 ods. 4
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme doplniť definíciu tak, že za „Povinná osoba“ bude doplnené „podľa osobitného predpisu“ až následne bude uvedená poznámka. Na koniec vety navrhujeme doplniť „ ,ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.“
Navrhujeme doplniť definíciu Povinnej osoby nakoľko odkaz na predpis nie je podľa nášho názoru dostatočný. Zároveň navrhujeme stanovenie dĺžky lehoty limitovať minimálnou hodnotou.