LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 13 - K Čl. I - § 11 ods. 2, 3 a 4
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme v zákone upraviť aj mlčanlivosť o získaných údajoch.
Je potrebné ošetriť mlčanlivosť pri získaní údajov, jednak vyplývajúcu zo zákona o bankách, ako aj mlčanlivosť vyplývajúcu zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.