LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 12 - K Čl. I - § 10 ods. 2 písm. d) a e)
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vypustiť, alebo upraviť znenie písmen d) a e) odseku 2.
Uvedenú povinnosť (stanovenie časových momentov) žiadame vypustiť, keďže oprávnená osoba nemá možnosť tieto informácie získať a teda nemôže ručiť za správnosť údajov v zmysle § 12 ods. 4. Oprávnená osoba sa prakticky nemá ako dozvedieť o uzatvorení alebo plnení zmluvy. Jedinou možnosťou je ak jej to klient sám poskytne. Pokiaľ nebudú písmená d) a e) vypustené navrhujeme túto povinnosť stanoviť oprávnenej osobe len za podmienky, že jej budú takéto informácie poskytnuté partnerom verejného sektora.