LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 11 - K Čl. I - § 10 ods. 2 písm. b)
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť znenie písmena b) nasledovne: „b) pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,“
Z pôvodného znenia nebolo zrejmé ktorá oprávnená osoba má túto povinnosť.