LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 9 - K Čl. I - § 10 ods. 1
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť zodpovednosť oprávnenej osoby pre prípady zavedenia zo strany partnera.
Za správnosť niektorých údajov o partnerovi verejného sektora (také, pri ktorých banka nemá možnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti overiť  správnosť, napr. v prípade predložených falošných dokladov klientom) pričom ide o údaje, ktoré nemožno inak dôveryhodne overiť; by nemala spoluzodpovedať banka ale len osoba, ktorá ich banke ako oprávnenej osobe poskytla (teda partner verejného sektora).