LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 8 - K Čl. I - § 9 ods. 1 a 2
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme jednoznačne stanoviť, že uvedená povinnosť sa vzťahuje len na oprávnenú osobu, ktorá vykonala predmetný zápis. Nie akúkoľvek oprávnenú osobu. Navrhujeme zjednodušiť mechanizmus oznamovania.
Nesúhlasíme s tým, že akékoľvek (potenciálne) oprávnené osoby majú vykonávať nejakú činnosť povinne. Činnosť oprávnených osôb (aj informačná) musí byť na základe dobrovoľnosti, t.j. ak oprávnené osoby nemajú záujem vykonávať činnosť zápisov (nevykonali predmetný zápis), tak im takúto povinnosť nemôže uložiť zákon. V opačnom prípade by všetky (aj potenciálne) oprávnené osoby neustále museli skúmať všetkých partnerov verejného sektora zapísaných v registri, čo nie je možné.
Ak sa oprávnená osoba dozvie o zmene údajov, je povinná bezodkladne informovať o tom partnera verejného sektora a tento znova je povinný informovať oprávnenú osobu a oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu. Takýto postup považujeme za zbytočne komplikovaný a navrhujeme ho zjednodušiť.