LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 7 - K Čl. I - § 5 ods. 5
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhuje upraviť povinnosť pri registrácii. Navrhujeme ukončiť vetu slovom „dokumentom“ a vypustiť „a vyhlásiť, že jeho obsah zodpovedá skutočnému stavu.“. 
Pre tento účel oprávnená osoba vyhotovuje verifikačný dokument a ďalšie prehlásenie nie je potrebné. Navyše takéto prehlásenie nie je možné ani pravdivo uskutočniť, nakoľko oprávnené osoba závery potvrdzuje z dokumentov získaných od partnera verejného sektora, pričom nemá prístup k absolútne všetkým obchodným dokumentom tohto partnera.