LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 6 - K Čl. I - § 4 ods. 1
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť povinnosť zápisu do registra. Navrhujeme doplniť v prvej vete za „partner verejného sektora“ spojenie „ ,okrem právnickej osoby, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,“.
Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov nedefinuje KUV pre právnickú osobu, ktorá je emitentom CP obchodovaných na regulovanom trhu, z tohto dôvodu nie je možné určiť KUV a zapísať ho do registra.