LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 5 - K Čl. I - § 2 ods. 3
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť definíciu jednoznačnejšie. Navrhujeme doplniť slovo „jednorazovo“ za „je ten, kto má“ a slovo „úhrnne“ za „ktorých hodnota“.
Definícia nie je dostatočne jednoznačná. Je potrebné určiť či má uvedené platiť za jednotlivé položky alebo aj za všetky vzťahy spoločne. Tiež je potrebné stanoviť, či v prípade nadobudnutia  majetku nad túto sumu, má subjekt povinnosť sa registrovať pri prekročení. Navrhujeme upraviť za aké obdobie sa uvedené posudzuje, resp. či len na plnenie súvisiace s jednou zmluvou alebo za časové obdobie.