LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 4 - K Čl. I - § 2 ods. 1 písm. d)
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme jednoznačne stanoviť vzájomný vzťah medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou. Navrhujeme okruh oprávnených osôb rozšíriť o notárov.
Navrhujeme doplniť za „daňový poradca“ slovo „notár“. Navrhujeme doplniť na koniec vety: „ktorý má s partnerom verejného sektora uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb spojených s plnením povinností podľa tohto zákona,“.
Navrhujeme v zákone jednoznačne stanoviť (vylúčiť tak pochybnosti), že oprávnená osoba vykonáva povinnosti podľa tohto zákona dobrovoľne, teda na zmluvnom základe. Povinné vykonávanie úkonov z tohto zákona pre banky je pre bankový sektor neprijateľné.
Okruh oprávnených osôb navrhujeme rozšíriť o notárov, t.j. verejné subjekty, ktoré štandardne overujú rôzne právne skutočnosti.