LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 3 - K Čl. I - § 2 ods. 1 písm. c) bod 3.
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť definíciu.
Nejasne definovaná povinnosť, len exemplifikatívnym výpočtom a odkazom na register podľa osobitného zákona.