LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 2 - K Čl. I - § 2 ods. 1 písm. c) bod 1.
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme vyňať banky z registra pre prípady úverového financovania obcí a VÚC. Navrhujeme doplniť na koniec vety: „s výnimkou, ak tieto finančné prostriedky prijíma za účelom splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky, “.
Z pozície banky financujúcej subjekt verejnej správy, napr. obce, nechcú banky podliehať povinnosti registrácie v registri z dôvodu poskytnutia úveru alebo pôžičky. Predpokladáme, že toto nebolo cieľom návrhu zákona.