LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Čl. IV, V a VI
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K Čl. IV, V,VI a XI v úvodnej vete  slová "mení a" navrhujeme vypustiť.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka