LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Čl. I § 10 ods. 7
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K Čl. I § 10 ods. 7 odporúčame predkladateľovi uviesť začiatok plynutia 15-dňovej lehoty resp. skutočnosť, ktorá má za následok začiatok plynutia lehoty pre oznamovaciu povinnosť konečného užívateľa výhod.
Odôvodnenie: chýbajúci údaj, spresnenie ustanovenia