LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: čl. I § 8 - 8
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3.  V § 4 ods. 3 písm. e) navrhujeme slová „ podľa odseku 1 písm. d)“ nahradiť slovami „podľa odseku 2 písm. d)“.

4.  V § ods. 3 písm. f) navrhujeme slová „podľa odseku 1 písm. e)“ nahradiť slovami „podľa odseku 2 písm. e)“.

5.  V § 8 ods. 3 navrhujeme slová v poslednej vete „u námietkach“ nahradiť slovami „o námietkach“. 

6.  Poznámku pod čiarou k odkazu 7 navrhujeme upraviť podľa bodu 47.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR.