LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. VIII
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. V čl. VIII v novelizačnom bode 1 odporúčame nahradiť slovo "partnerove" slovom "partnerov" a v poznámke pod čiarou k odkazu 14ba nahradiť slová "§ 18 zákona" slovami "§ 17 zákona".

2. V čl. VIII v novelizačnom bode 2 odporúčame v § 19a druhom riadku nahradiť slová "ktoré majú" slovami "ktorá má".