LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. II
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V čl. II uvádzacej vete odporúčame nahradiť slovo "Z" slovom "Za" a v § 42 nahradiť slová "ktoré majú" slovami "ktorá má", slová "môžu byť" slovami "môže byť" a slová "sú zapísané" slovami "je zapísaná".