LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. II
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V úvodnej vete čl. II odporúčame vypustiť slová "mení a", pretože článkom II sa zákon č. 92/1991 Zb. iba dopĺňa. Táto pripomienka platí obdobne aj pre ďalšie články.