LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 12
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 12 ods. 1 uvádzacej vete odporúčame vložiť čiarku pred slová "registrujúci orgán uloží" a v odseku 5 vložiť za slovo "postupuje" slovo "podľa".