LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame úvodné vety v čl. II až XV upraviť v súlade s obsahom novelizácie a primerane vyjadriť, či sa pôvodný právny predpis „mení a dopĺňa“, prípadne iba „mení" alebo „dopĺňa“.