LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. XIV
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V úvodnej vete odporúčame do výpočtu noviel zákona č. 292/2014 Z. z. uviesť na konci slová „a zákona č. 171/2016 Z. z.“; týmto predpisom bol zákon č. 292/2014 Z. z. novelizovaný.