LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. XV.
Dátum vytvorenia: 07.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
19. v § 187a ÚJD SR odporúča doplniť úpravu vo vzťahu k verejným obstarávaniam začatým pred 1. januárom 2017.
Odôvodnenie: chýbajúca úprava.