LP/2016/667 Informácia o predbežných finančných nákladoch k účasti Slovenskej republiky na medzinárodnej výstave EXPO Astana 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 24696/2016-1000-40108
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/667
Dátum začiatku MPK: 29.06.2016
Dátum konca MPK: 13.07.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.06.2016
Ukončenie štádia: 29.06.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia: 13.07.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.07.2016
Ukončenie štádia: 22.08.2016
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)