LP/2016/659 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Sociálne poistenie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 12008/2016 – M_OPVA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiac jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/659
Dátum začiatku MPK: 30.06.2016
Dátum konca MPK: 21.07.2016
Novelizované predpisy: 461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 27.06.2016
Ukončenie štádia: 30.06.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.06.2016
Ukončenie štádia: 21.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.07.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 15.08.2016
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 15.08.2016
Začiatok štádia: 15.08.2016
Ukončenie štádia: 17.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)