LP/2016/650 Zákon z ...................... 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: S05211-OL-2016
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/650
Dátum začiatku MPK: 23.06.2016
Dátum konca MPK: 14.07.2016
Novelizované predpisy: 362/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

363/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.06.2016
Ukončenie štádia: 23.06.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.06.2016
Ukončenie štádia: 14.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.07.2016
Ukončenie štádia: 29.07.2016
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 29.07.2016
Ukončenie štádia: 29.07.2016
Začiatok štádia: 29.07.2016
Ukončenie štádia: 23.08.2016
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia: 23.08.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 23.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)