LP/2016/649 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/015411/2016-421
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiac jún až december 2016
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/649
Dátum začiatku MPK: 29.06.2016
Dátum konca MPK: 20.07.2016

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.06.2016
Ukončenie štádia: 29.06.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.06.2016
Ukončenie štádia: 20.07.2016
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.07.2016
Ukončenie štádia: 12.08.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 12.08.2016
Ukončenie štádia: 16.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 16.08.2016
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 17.08.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 19.08.2016
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)