LP/2016/642 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 3. zasadnutí Prípravného výboru konferencie Organizácie spojených národov o otázkach bývania a udržateľnom rozvoji miest – Habitat III, 25. – 27. júla 2016, Surabaya, Indonézia a konferencii Habitat III, 17. – 20. októbra 2016, Quito, Ekvádor

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 17603/2016/B812-SBPMR/42853-M
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ:
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Vzhľadom na blížiaci sa termín konania 3. zasadnutia Prípravného výboru konferencie Organizácie spojených národov o otázkach bývania a udržateľnom rozvoji miest a potreby schválenia delegácie SR vládou Slovenskej republiky a vystavenia poverovacej listiny pre delegáciu SR.
Posledná zmena: 03.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/642
Dátum začiatku MPK: 24.06.2016
Dátum konca MPK: 30.06.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.06.2016
Ukončenie štádia: 24.06.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.06.2016
Ukončenie štádia: 30.06.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.07.2016
Ukončenie štádia: 01.07.2016
Vlastník aktivity: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 06.07.2016
Ukončenie štádia: 19.07.2016
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)