LP/2016/629 Návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2016-17509/26570:1-PK
Podnet: § 34 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 23.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: LP/2016/629
Dátum začiatku MPK: 16.09.2016
Dátum konca MPK: 29.09.2016

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.06.2016
Ukončenie štádia: 14.09.2016
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.09.2016
Ukončenie štádia: 16.09.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.09.2016
Ukončenie štádia: 29.09.2016
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.09.2016
Ukončenie štádia: 18.11.2016
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)